Създадоха нов стандарт, застрашаващ свободното разпространение на информация в интернет
Публикувана от doktor на December 21 2012 19:02:32
Международният съюз по далекосъобщения, който напоселдък е арена на борби между различни държави относно бъдещата регулация на интернет, прие междувременно един доста спорен документ, който може да затрудни свободното разпространение на информация в мрежата.

Става въпрос за налагането на новия телекомуникационен стандарт Deep Packet Inspection (DPI), предназначен за по-задълбочен анализ на пакетните данни в компютърните мрежи. Той позволява да се откриват и блокират вируси, да се филтрира информация, която не удовлетворява предварително зададените критерии и др.С помощта на DPI ще е възможно например да се събира подробна статистика за връзките на всеки потребител, както и да се определя кое приложение генерира или получава данни.

До този момент против документа, наречен Y 2770, се е обявила Германия, според чиито представители новата стандартизация може да доведе до увеличаване на цензурата в интернет. Протоколът ще позволява също забавянето на работата на дадени ресурси, блокирането на достъпа до определено съдържание и много други мерки, които биха се харесали например на тоталитарните правителства или на компаниите от звукозаписната и филмова индустрия.
Разширена новина
Международният съюз по далекосъобщения, който напоселдък е арена на борби между различни държави относно бъдещата регулация на интернет, прие междувременно един доста спорен документ, който може да затрудни свободното разпространение на информация в мрежата.

Става въпрос за налагането на новия телекомуникационен стандарт Deep Packet Inspection (DPI), предназначен за по-задълбочен анализ на пакетните данни в компютърните мрежи. Той позволява да се откриват и блокират вируси, да се филтрира информация, която не удовлетворява предварително зададените критерии и др.С помощта на DPI ще е възможно например да се събира подробна статистика за връзките на всеки потребител, както и да се определя кое приложение генерира или получава данни.

До този момент против документа, наречен Y 2770, се е обявила Германия, според чиито представители новата стандартизация може да доведе до увеличаване на цензурата в интернет. Протоколът ще позволява също забавянето на работата на дадени ресурси, блокирането на достъпа до определено съдържание и много други мерки, които биха се харесали например на тоталитарните правителства или на компаниите от звукозаписната и филмова индустрия.